Informacje ogólne

Created with Sketch.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie otrzymał środki z PFRON na „Pomoc niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV.

Ogółem otrzymano 32 870, 90 zł, wydatkowano 32 803, 98

W ramach pomocy zakupiono sprzęt do fizjoterapii oraz na doposażenie pokoi mieszkalnych i na zorganizowanie siłowni zewnętrznej dla Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w celu poprawy sprawności fizycznej i psychicznej oraz podwyższenie komfortu życia, po przebytych chorobach wywołanych COVID-19.

Accessibility Toolbar